ПАШО̀ВСТВО

ПАШО̀ВСТВО, мн. няма, ср. Рядко. Пашалък (във 2 знач.). В неговото време, в неговото пашовство по богатството му надо ли е имало равен паша нему в Турско. Ил. Блъсков, СК, 12.

Списък на думите по буква