ПАШУ̀ВАНЕ

ПАШУ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от пашувам. Княз Алеко Богориди е турски паша: неговото пашуване тука е от ден до пладне. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 12.

Списък на думите по буква