ПАЯКООБРА̀ЗЕН

ПАЯКООБРА̀ЗЕН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни, прил. 1. Който има вид, форма на паяк, който наподобява паяк; паяковиден. Беше с нова блуза на ефектни паякообразни фигури.

2. Зоол. Който принадлежи, спада към класа паякообразни. Акарите са малки паякообразни насекоми с кафяв цвят, които достигат до 1 мм. Н. Димов и др., ТМ, 154.

3. Като същ. паякообразни мн., ед. (рядко) паякообразно ср. Зоол. Клас членестоноги безгръбначни животни с четири двойки крака и разделено на главогръд и коремче тяло, повечето от които са хищни, а други са паразити. Arachnoidea. Паякообразните .. са богато застъпени по планините. П. Делирадев, В, 170. Към членестоногите се отнасят класовете: ракообразни, паякообразни, стоноги и насекоми. Зоол. VII кл, 63.

Списък на думите по буква