ПАЯ̀НТА

ПАЯ̀НТА ж. 1. Парче дърво или летва, диагонално заковано между краката на маса, стол и под., за да ги укрепи, да ги направи по-устойчиви. Употребява се иглолистен материал за предпазни парапети, за паянти на кухненски маси и др. Стр, 1958, бр. 51, 1.

2. Стесн. Спец. Наклонено, диагонално разположено дърво, което свързва и крепи вертикалните греди на строеж, сграда. Диагоналните греди или както се наричат в практиката, паянти, се поставят в двата края на стената. В. Брънеков и др., СД, 68.

— От перс. през тур. payanda.

Списък на думите по буква