ПЕВА̀Ч

ПЕВА̀Ч м. Остар. и диал. Певец. Насядали люти арнаути, та слушат замислени певача, който вие и дрънка тамбура. Св. Миларов, СЦТ, 125. Означението имената на записвачите, както и на певачите,.. дава

възможност всекому, който би се усъмнил да изпита и издири винаги дали наистина се пеят сега. СбАИ, ХV. Дойдоха една толпа .. до сто души македонци певачи, които пеяха сватбарски песни. Ч, 1871, бр. 7, 213. Иска ли песен, гидия мали? / .. / Повтор погали рожбата дивна — / и към певачи со глава кивна. П. П. Славейков, Събр. съч. I, 115.

Списък на думите по буква