ПЕВЀЦ

ПЕВЀЦ, мн. ‑вцѝ, м. 1. Човек, който пее хубаво; песнопоец. Той не можеше без болка на сърцето да среща тази жена, майка на загиналия негов приятел Фильо Гигов — .. декламатора и певеца, за когото селската младеж още жалеше. Ем. Манов, ДСР, 212. // Човек, който пее; песнопоец. Щом запяха учениците, Иван Вазов се понаведе, опря ръцете си на оградата на балкона, за да види по-добре малките певци. Ал. Спасов, С, 66. Някой пееше песента на труда. След малко на прозореца се яви певецът. К. Петканов, В, 245.

2. Човек, който се занимава с пеене професионално, за когото пеенето е професия, занятие. Той изброи имената на няколко прочути в цял свят млади певци. С. Северняк, ВСД, 164. — Да не си намислил и ти певец да ставаш? Не ти трябва такъв занаят. Св. Минков, ПК, 27. На всяка пара бил изсечен Орфей, оня певец, дето приспивал с кавала си лъвове и тирани. А. Дончев, ВР, 54. Отива в Швандовия театър, но не като зрител, а като певец — редовно ангажиран от театъра певец. В. Геновска, ПЮФ, 9. И всред тоя коктейл от музика, където прозвучават по няколко такта.. от коронните арии на оперни певци и певици, най-сетне някакво танго пропълзява. Св. Минков, РТК, 161. Италианската опера се прочула с високото майсторство на соловото пеене .. и големите певци виртуози. Пеене IХ кл, 64. Народен певец. Естраден певец.

3. Човек, който пее в черква; псалт. Беше църковен певец. Знаеше наум цялата сбужба, събираше петачета и рубчета. А. Каралийчев, НЗ, 55. [Левски] заминава за близкото село Войнягово.., където се уславя за учител и певец. Ив. Унджиев, ВЛ, 63. Двамата певци си служат с един и същи требник. Й. Йовков, Разк. I, 32. — В нашата черквица нямаме си кой да псалтува .. — добре ще сториш да ни оставиш за певец това момче, то пее хубаво. СбНУ ХVIII, 548.

4. Прен. Поет. Обикн. с предл. на. Творец, който възпява, прославя нещо или някого в поезия, музика. Рано познал всичките прелести и горчевина на любовта,.. той бързо се разочарова от живота и става певец на мировата скръб. Б. Шивачев, Съч. I, 142. Голяма грешка се направи с тия поети.., когато се искаше непременно да станат певци на новия живот. В. Йосифов, Избр. тв I, 53. Като поет Вазов се оформя в епохата на нашите национално-революционни борби, на които и става възторжен певец. Г. Цанев, СИБЛ, 128. На красота ли непреклонна / да бъде тих, покорен жрец / или на истини пред трона / свободен, пламенен певец! Т. Траянов, Съч. III, 67.

5. Прен. Пойна или друга птица, или насекомо, което издава приятни мелодични звуци. Чинките, дроздовете,.. синигерчетата и всички техни събратя певци изразяват с най-различни чуруликания радостта и надеждите си. Ем. Станев, ЯГ, 80. Един час повече прекаран тук, между горските певци, струваше несравнимо повече от десет шумни празници в града. Н. Попфилипов, РЛ, 55. Всепознатият малък врабец, / като слушал славея поен, / си внушил, че и той е певец / и замислил концерт самостоен. Хр. Разевски, Б, 27. Сврян около топлата камина, / излеком подсвирка там щурец-нехай. / Мил певец побратим! П. П. Славейков, Събр. съч. II, 50.

Списък на думите по буква