ПЀГА

ПЀГА ж. Диал. 1. Обикн. ед. Събир. Множество дребни, обикн. кръгли кафеникави петна по кожата, най-често на лицето у човека.

2. Отделно такова петно; луна, луничка. Някои пеги са постоянни, а у някои хора пегите се явяват за кратко време. СбНУ ХХIХ, 261.

Списък на думите по буква