ПЕГМАТЍТ

ПЕГМАТЍТ м. Спец. Светла едрозърнеста жилна скала от магматитов произход, изградена главно от кварц и фелдшпати, която се използва в стъкларството и керамичната промишленост. Рилските старонагънати пластове са били разломени .. и променени от огромни магмени маси, които са оформили гранитите .. и пегматитите. М. Гловня и др., Р, 19. Най-разпространени са гранитовите пегматити. Г. Георгиев, П, 130. Пегматитите имат едрозърнеста структура. Р. Христов и др., Г, 28.

— Фр. pegmatite или нем. Pegmatit.

Списък на думите по буква