ПЕДАГО̀Г

ПЕДАГО̀Г, мн. ‑зи, м. Лице, което се занимава професионално с възпитателска или преподавателска работа или с проблемите на възпитанието и обучението. Читанките, подготвени от учители и педагози, се одобриха от Министерството на народното просвещение. Ал. Спасов, С, 62. Великият .. учител и педагог Макаренко е обръщал особено внимание на дисциплината и самодисциплината. Мор. пр VIII кл, 19. Никак не харесвам такива препарирани педагози, които превръщат послушанието в покорност и всаждат в децата ни тоя дух на подчиненост. П. Вежинов, СО, 175. Когато Николчо чукнала седмата Коледа, то ро‑

дителите му го завеле в училището и предале го в ръцете на знаменития в онова време казанлъшки педагог, който е знаял не само да учи по панакидата, а и да пее в черкова. Л. Каравелов, Съч. VII, 21. Музикален педагог. Театрален педагог. // Човек, който проявява качества, способност или наклонност, стремеж да учи и възпитава. Всичко дължа на майка си — тя беше отличен педагог.

— От гр. παιδαγωγική през фр. pédagogue.

Списък на думите по буква