ПЕДАГОГЍЧЕСКИ

ПЕДАГОГЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до педагогика, който е свързан с обучение и възпитание. Тази малка книга дава насока на педагогическите идеи в България. М. Арнаудов, БКД, 10. Някой от учителите прочиташе написан реферат, посветен на педагогически, литературни и социални въпроси. Ал. Спасов, С, 17. Режимът на школата беше строг, занятията начесто, а основен педагогически похват — двучасовата беседа. Й. Попов, БНО, 129. Там не стигали учебници, липсвали най-елементарните педагогически ръководства. В. Геновска, СГ, 150. Любен бързаше .. и бе продал .. всичките си издания: буквари, поучителни книжки и педагогически брошури. Ив. Вазов, Съч. ХII, 163. Ботьо Петков не е успял да завърши пълния курс на Одеската семинария.. От тази година [1843-44] започнала и неговата педагогическа дейност, която продължила до смъртта му. Н. Ферманджиев, РХ, 182. Педагогическа наука. Педагогическо образование. Педагогическа литература. Педагогическа психология. // Рядко. Който е в съответствие с изискванията на педагогиката; педагогичен. Необходими са много труд, педагогически такт и умение, за да се разклатят порочните навици на някои питомци. Й. Попов, БНО, 131. Към тези недостатъци трябва да се обърне вниманието на преподавателите — те са първите, които с нужния педагогически похват ще подадат ръка на своите студенти. НК, 1958, бр. 9, 3. Едни вече се заливаха от смях, други с педагогическа строгост искаха да се намери "виновника". Ал. Гетман и др., СБ, 298.

2. За учебни заведения, курсове и др. — който е свързан с обучение на педагози, учители. В Търново има няколко общообразователни средни училища, две педагогически училища за учители,.. вечерна гимназия. Й. Радичков и др., ГСП, 133. — Ти идущата година свършваш акушерство, а аз свършвам педагогическия факултет. Ив. Вазов, Съч. ХI, 131. Родолюбиви български емигранти го издържат в класното училище,.. а след това получава стипендия за педагогическия отдел на симинарията. Христом. VII кл, 3. По ония времена в Кутловица се откри първия педагогически курс. А. Каралийчев, ПГ, 198. Педагогическо образование.

3. Който се отнася до педагог, който е присъщ на педагог. Педагогически способности.

4. Който се състои от педагози. Педагогически съвет. Педагогически колектив. Педагогически кадри.

5. Прен. Рядко. Възпитателен; педагогичен. Субсидираните театри .. са тъй наречените народни театри, които служат главно за развлечение и удоволствие на буржоа и работници,.., и в които понякога само, с педагогическа или благотворителна цел главно, се играят и класически пиеси за деца. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 119-120. В началото Валери си мислеше, че [баща му] го будалка, че просто разговаря с него с педагогическа цел, заради пътния лист в живота. Ал. Томов, П, 131. Тя [приказката] не е нито обикновен разказ,.. нито символична педагогическа проповед. Е. Каранфилов, ЛФ, 1956, бр. 2, 2.

ПЕДАГОГЍЧЕСКИ

ПЕДАГОГЍЧЕСКИ. Рядко. Нареч. от прил. педагогически; педагогично. Бащата не постъпваше педагогически с детето си — викаше, крещеше, а понякога го и биеше.

Списък на думите по буква