ПЕДАГО̀ЖКА

ПЕДАГО̀ЖКА ж. Жена педагог. А тя,.. вместо да разбере иронията ми, като класна и педагожка изобщо, продължава да ми мънка. Тарас, ТМ, 26. — Педагожка! Криво ѝ е, че го [сина си] отделя за първи път от себе си,.. Да не си въобразяваш, че не ми е известно кой е Песталоци? Др. Асенов, СВ, 83. В квартала е изградена секционна просветна комисия, в която са включени педагожки, учителки-пенсионери, научни работнички, домакини. ВН, 1960, бр. 2699, 2.

Списък на думите по буква