ПЕДА̀НТСТВО

ПЕДА̀НТСТВО, мн. няма, ср. Рядко. Педантизъм, педантичност. Той [главният асистент] изпълняваше акуратно заповедите на шефа си, произвеждаше колоквиумите с педантство на бъдещ доцент и на изпита много подло си припомняше кой е посещавал редовно упражненията и кой не. Д. Димов, Т, 90.

Списък на думите по буква