ПЕДЀПСВАНЕ

ПЕДЀПСВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от педепсвам и от педепсвам се.

Списък на думите по буква