ПЕДЕРА̀СТИЯ

ПЕДЕРА̀СТИЯ, мн. няма, ж. Хомосексуално влечение или отношения, връзки между лица от мъжки пол, особено когато едното е малко момче. Истина ли .. сте даван под съд за педерастия с един твой ученик? Пряп., 1903, бр. 77, 4.

— Лат. pederastia.

Списък на думите по буква