ПЕДОГА̀МИЯ

ПЕДОГА̀МИЯ, мн. няма, ж. Биол. Форма на размножаване у някои едноклетъчни, при която индивидът се разделя на две половини, които се сливат и образуват зигота.

— От гр. παςς, παιδός 'дете' + γάμος 'брак'.

Списък на думите по буква