ПЕДОГЕНЀЗА

ПЕДОГЕНЀЗА, мн. няма, ж. Биол. Начин на размножение, разновидност на партогенезата, при която в тялото на личинката се образуват неоплодени яйцеклетки, от които се излюпват ларви.

— От гр. παςς, παιδός 'дете' + γ?νεσις 'раждане'.

Списък на думите по буква