ПЕДОМЀРКА

ПЕДОМЀРКА ж. Зоол. Пеперуда от множеството видове от семейство Geometridae, които се отличават с издължено тяло и широки, различно оцветени криле. Броят на черните индивиди се увеличавал и сега около 95 % от педомерките .. са черни. Биол. IХ кл, 20. От неприятелите особено внимание заслужават овощният червей, цветопробивачът и мразовата пеперуда (педомерката). Гр, 1906, бр. 13-14, 196.

Списък на думите по буква