ПЕДОМЀТЪР

ПЕДОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Книж. Крачкомер.

— От фр. pédomètre.

Списък на думите по буква