ПЀДЯ

ПЀДЯ ж. 1. Разстоянието от върха на палеца до върха на малкия пръст при разтворена, разперена длан. Само работните ѝ ръце с възлести пръсти си останаха едри, кокалести и когато опрях длан до нейната ръка, виждаше се, че тя има по-голяма педя. А. Дончев, ВР, 157.

2. Това разстояние като приблизителна мярка за дължина. Една едра, дебела водна змия, като захапала .. един доста едричък клен — така, около една педя дълъг — и удря го, млати го. Д. Калфов, КР, 90. Снежинка върху снежинка — натрупа се цяла педя сняг. П. Бобев, ГЕ, 73. — А далеко ли е Тракия? — Една педя път по картата. А. Каралийчев, ТР, 88. Кой ще изчерпи с шъпа морето? И земята / с педя кой ще измери? Н. Райнов, БЛ, 170. Един растег има 3 лакти; един лакът — 3 педи; една педя — 10 пръста. П. Р. Славейков, ПЧ, 77. // Съвсем малко, незначително разстояние. Забелязах, че шишето се намира само на педя от ръката ми. Б. Райнов, ТП, 222. Обр. Развитието на нашата драма не се е мръднало ни на педя напред. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 108. — Границата е на два разкрача оттук .. Как се строи нов живот на две педи от врага? Бл. Димитрова, ПКС, 311.

3. Разг. Като несъгл. опред. — за означаване, че нещо или някой е съвсем малък на ръст, височина, дължина. Тя беше педя човек и нещо едното ѝ око сълзеше. А. Каралийчев, ПГ, 49. Над гората прехвърчаха свраки, педя пиле, лакът опашка. Й. Радичков, СР, 9. Мъжле край него педя — бой / промъква се и то. К. Христов, ЧБ, 307. — Братче ти не се сърди, че ти се сопнах — обърна се към Лазар войникът, който бе го нарекъл "педя човек, лакът брада". Л. Стоянов, Х, 131.

4. Прен. Разг. Съвсем малко, незначително пространство, площ (обикн. земя, земна повърхност и под.). Тука бе зелено и кичести овошки растяха върху всяка педя свободна земя. Ст. Загорчинов, ДП, 238-239. Всяка педя земя бе обходена, изорана, засявана, обирана. В. Попов, Избр. пр, 77. Не бих се опитвал с безцветни човешки думи да ти внушавам онова, което всяка педя пръст тука ще ти разкаже. К. Константинов, ПЗ, 37. Тъй като нямаше нито една педя свободно място, някои от затворниците се бяха настанили под наровете. А. Каралийчев,

НЧ, 84. — Ти, Павлович, ходил ли си по Чамкория? .. — Познавам всяка педя. Н. Попфилипов, РЛ, 29.

◊ Педя по педя. Разг. 1. Постепенно, последователно и много бавно. Лодкарите на смени .. като къртици ровеха земята .. и каналът бавно, педя по педя, напредваше. Д. Спространов, С, 25. 2. Прекалено подробно. Претърсиха педя по педя под дървото, но не намериха пръстенчето ѝ.

— Друга (диал.) форма: пѐгя, пѐнда.

Списък на думите по буква