ПЕЗЕВЀНК

ПЕЗЕВЀНК, мн. ‑нци, м. Простонар. 1. Рядко. Сводник.

2. Разш. Руг. Долен, нечестен човек; подлец, негодник, мерзавец. Сичките тие пезевенци са лъжливи хора, калпави души. Л. Каравелов, Съч. II, 46. — Надписал си половина ока, пезевенк! Аз не зная четмо, но умът ми е много по-сигурен от твоя тефтер. З. Стоянов, ЗБВ I, 252. — Ами други [овце] не си ли продал? — Не помня — викам, — за други не зная, тези са. — Ти ли не знаеш, пезевенк проклети? В. Мутафчиева, ЛСВ I, 324. Ще седнат [турците] вкъщи, ще пропъдят момчетата или ще ги пратят по баирите да гледат да не дойдат комитите и ще се разположат вкъщи: — Че дай бе, Генко чорбаджи, дай бе, пезевенко, скоро донес масло, сирене, мляко! Ив. Докторов, ЗД, 36-37.

— От перс. през тур. pezevenk. — Друга (диал.) форма: пезевѐн.

Списък на думите по буква