ПЀЙДЖЪР

ПЀЙДЖЪР м. Спец. Вид преносим транзисторен електронен апарат за радиотелефонна връзка.

— От англ. pager.

Списък на думите по буква