ПЕЙЗА̀ЖЕН

ПЕЙЗА̀ЖЕН, ‑жна, ‑жно, мн. ‑жни, прил. Който се отнася до пейзаж. Творбите на Лазаров по характер са монументално-декоративни. Те изискват архитектурна рамка или пейзажна среда. ЛФ, 1956, бр. 21, 3. Пейзажното творчество на Хр. Станчев .. се групира около цикъла "Тракийски пейзаж". Това е типичен идеен пейзаж, в който природата е видена от позициите на жанра. Изк., 1950, кн. 3, 183. Тя застана сред стаята и се заглежда по ред във всички предмети. Бялото и чистото легло. Пейзажните и скулптурни репродукции над него. Ив. Карановски, Разк. I, 55. Граждански могат да бъдат и пейзажните, и любовните.. стихотворения. П. Матев, ПОС, 85. От книжките, които Вечер е печатал, най-интересна ми се вижда "У дома", една антология от стихове чисто пейзажни. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 70. Пейзажен жанр. Пейзажна живопис. Пейзажна лирика. Пейзажна тематика. Пейзажна фотография.

Списък на думите по буква