ПЕЙЗАЖЍСТ

ПЕЙЗАЖЍСТ м. 1. Художник, който рисува пейзажи. Негов [на испанския крал Филип IV] търговски агент .. известно време бил Рубенс.., а също така големият френски пейзажист Клод Лорен. Хр. Ковачевски, СК, 121. Здравко Александров е един от изтъкнатите ни пейзажисти.. Той обича най-вече нашите заоблени планински масиви. ВН, 1961, бр. 2942, 4.

2. Писател, поет, който описва, изобразява природата. Между тъй многото и тъй превъзходни пейзажисти в немската лирика, Фалке е най-нежният, най-внимателният в обработката на детайлите. П. П. Славейков, Събр. съч. V, 121. Още в първите страници ["В навечерието"] се проявява необикновеното майсторство на писателя [Тургенев] като пейзажист. Лит. Х кл, 42.

— Фр. paysagiste. — Й. Груев, Сам си помагай, 1880. — Друга (остар.) форма: пейсажѝст.

Списък на думите по буква