ПЕЙЗА̀ЖЧЕ

ПЕЙЗА̀ЖЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от пейзаж (главно във 2 знач.). Рисува си разни пейзажчета. К. Грозев, СС, 19. Това беше чистичка, светла стаичка .. с бюро, два стола, нощна лампа .. и акварелни пейзажчета по стените. П. Незнакомов, БЧ, 60.

Списък на думите по буква