ПЕЙЗА̀НКА

ПЕЙЗА̀НКА ж. Жарг. Пренебр. Жена пейзан; селянка, селяндурка, провинциалистка. — Ами изпратих си го и ми се ще да му ида на гости! — Значи, заговори у тебе пейзанката? — хубаво е на село, знаеш ли? Ст. Даскалов, СЛ, 249.

Списък на думите по буква