ПЕЙЗА̀НСКИ

ПЕЙЗА̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Жарг. Пренебр. Който се отнася до пейзан; селски, селяндурски, провинциален. Това убого човече, това пейзанско нищожество.. объркваше сметките му, хвърляше го в смут и съмнение! Г. Караславов, ОХ IV, 570-571. На запад и север пъстрееше безбрежната земя, извезана с кафяво, зелено и златно. — Хубава пейзанска картинка! — пробъбри си Ирман... П. Славински, ПЗ, 289.

Списък на думите по буква