ПЕЙОРАТЍВЕН

ПЕЙОРАТЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Спец. Езикозн. За дума, израз, изказване — който съдържа отрицателна оценка или изразява неодобрително, презрително отношение.

— От лат. peior 'по-лош' през нем. pejorativ, рус. пейоративный.

Списък на думите по буква