ПЕЙСМЀЙКЪР

ПЕЙСМЀЙКЪР м. Мед. Електронен уред, който се имплантира хирургически в тялото при определени сърдечни заболявания, за да стимулира и регулира сърдечната дейност чрез електрически импулси .

— Англ. pacemaker.

Списък на думите по буква