ПЕКА̀РНЯ

ПЕКА̀РНЯ ж. 1. Сграда със специална пещ и устройства, приспособления за печене на хляб, тестени изделия, печива и под. Народецът, като видя, че пекарят бе извадил живи птиците от огъня на пекарнята, също се сащиса. Й. Радичков, ББ, 181. Потом наред следува пекарнята (фурнята) голяма монастирска, в която се меси и пече за всичкото множество хляб от петима души определени хлебари. Неофит Рилски, ОМР, 53-54.

2. Уред, обикн. електрически, за печене на хляб, тестени изделия, печива и под. На пазара се появиха печки с твърдо гориво, електрически печки, електрически пекарни.

Списък на думите по буква