ПЀКВАНЕ

ПЀКВАНЕ ср. Отгл. същ. от пеквам и от пеквам се.

Списък на думите по буква