ПЀКЛО̀

ПЀКЛО̀, мн. пекла̀, ср. Остар. и диал. 1. Жега, горещина (Л. Андрейчин и др., БТР).

2. Пъкъл, ад. Като че се бях изправил пред свети Петра и чакам какво ще ми рече: рай или в пеклото. Н. Попфилипов, РЛ, 34.

3. Пещ, фурна. Най-малкото гвоздейче на обущата ти обемва в себе си откритието на желязото .. и изработванието на рудниците, сливанието на рудата във високите пекла (фурни). Ч, 1871, бр. 8, 227. Не помня веке колко пекла (фурни) стоят там запалени. Ч, 1871, бр. 14, 418. // Количеството от нещо изработено, изпечено изцяло наведнъж, в една пещ, фурна. Туй пекло [монети] е тъй сполучено, щото .. мисля, че могат да ся вгузнат [усъмнят] за истинските и да ся не вгузнат на нашите. П. Р. Славейков, ЦП I (превод), 36.

Списък на думите по буква