ПЀКНА

ПЀКНА. Вж. пеквам.

Списък на думите по буква