ПЕКСИМЀТ

ПЕКСИМЀТ, мн. няма, м. Остар. и диал. Сухар. По селата разхвърляха на всяка българска къща по 20-50 оки да пекат пексимет от свое брашно за аскеря. Ц. Генчев, ГК, 352. В Светотроическото училище куршуми не се леят, пексимет за въстаниците не се пече. К. Странджев, ЖБ, 52. Тежки бяха тези първи дни из букурешките ханове, първите мъки на преселничеството: бежанците се тъпчеха по петнайсет и двайсет в одая.., ядяха вечер мухлясал пексимет. В. Мутафчиева, ЛСВ, 325.

— От перс. през тур. peksimet. — Друга форма: пексемѐт.

Списък на думите по буква