ПЀЛА

ПЀЛА ж. Диал. Пелка2. И лют помак изви двуостра тежка пела — / заскърца, изпращя мешовата дебела / врата. П. П. Славейков, Събр. съч. III, 274.

Списък на думите по буква