ПЀЛЕНГ

ПЀЛЕНГ м. Спец. Навигационно название на азимута.

— От хол. peiling през рус. пеленг.

Списък на думите по буква