ПЕЛЕНГА̀ТОР

ПЕЛЕНГА̀ТОР м. Спец. 1. Уред, който се използва в морската и въздушната навигация за определяне на пеленга, на ъгловата посока на нещо.

2. Радиопеленгатор (М. Филипова-Байрова, РЧД, 1982).

Списък на думите по буква