ПЕЛЕНГА̀ТОРЕН

ПЕЛЕНГА̀ТОРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Спец. Който се отнася до пеленгатор. Разузнавателните радиоприемници се снабдяват със специални приспособления, с помощта на които може да се определи например направлението на работещите радиотехнически средства на противника (пеленгаторни приспособления). НТМ, 1961, кн. 3, 25.

Списък на думите по буква