ПЕЛЕНГА̀ЦИЯ

ПЕЛЕНГА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Спец. 1. Определяне на пеленга, на ъгловата посока на нещо; пеленгиране, пеленгуване.

2. Радиопеленгация.

Списък на думите по буква