ПЕЛЕНГУ̀ВАНЕ

ПЕЛЕНГУ̀ВАНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от пеленгувам и от пеленгувам се; пеленгиране, пеленгация. Пеленгуването изисква много внимание, пълна концентрация, съобразителност. Всички по-важни задачи във военно време са немислими без способността да вземеш вярната посока към набелязаната цел. А. Мандаджиев, БЦР, 90. От‑

ветният сигнал се състои от серия капсули, които се приемат от антенната решетка, осигуряващи възможности за пеленгуване от земята. АК, 1971, бр. 1, 9.

Списък на думите по буква