ПЕЛЕНЧЍЦА

ПЕЛЕНЧЍЦА ж. Диал. Умал. от пелена; пеленка. Опови го [млада Бога] с пеленчица, / с пеленчица божликова. Нар. пес., СбНУ ХLIV, 426.

Списък на думите по буква