ПЀЛЕШ

ПЀЛЕШ м. Диал. Пелешка; пелеше. — Ами жълтичето какво ще правим? — Какво ли?... Едно вече имаш от пелеша на кръщенето ти. Т. Влайков, Пр. I, 254. Изкопай дупка до пояс, / та ме в дупка зарови, / па ми донес мъжко детенце, / та пелеш да му подаря, / дор едно злато кръшченце. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 5.

Списък на думите по буква