ПЕЛИНА̀Ш

ПЕЛИНА̀Ш м. Разг. Вино пелин. Косерката беше налял .. пет бъчви с червено вино, три — с бяло и две — с пелинаш, подправен с карамфил, канела, цвят от майски пелин и реса от лозов цвят. Ц. Гинчев, ГК, 348. — Скоро, Стефанаки, направи на баща си едно горчиво кафе; по-напред дай един пелинаш; гледай си работата, чорбаджи, глътни му един пелин. Ил. Блъсков, ЗК, 81. Червен пелинаш пиеше [Стоян] / печено агне ядеше. Нар. пес., СбНУ ХХVI, 14.

Списък на думите по буква