ПЕЛОПОНЀСКИ

ПЕЛОПОНЀСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до Пелопонес (днешна Морея, п-в в Гърция, най-южната част на Балканския п-в, свързан с него чрез Коринтския провлак, център на древни култури от III хил. пр. Хр.).

? Пелопонеска война. Истор. Най-голямата война в Древна Гърция между Атина (и нейните съюзни полиси) и Спарта (и нейните съюзни полиси), която довежда до края на елинския разцвет и демокрация и замяната им с военизираната тоталитарна империя на Филип и Александър Македонски. Пелопонески съюз. Истор. Обединение (VI-IV в.) на полисите от Пелопонеския п-в, които воюват на страната на Спарта по време на Пелопонеската война.

— От гр. собств.

Списък на думите по буква