ПЀЛТА

ПЀЛТА ж. Истор. Малък щит.

— От гр. πέλτη. — От М. Филипова-Байрова, Речник на чуждите думи..., 1982.

Списък на думите по буква