ПЕЛТЯ̀ВЯНЕ

ПЕЛТЯ̀ВЯНЕ ср. Диал. Пелтечене.

Списък на думите по буква