ПЕЛЮ̀Р

ПЕЛЮ̀Р, мн. няма, м. Спец. Вид тънка полупрозрачна хартия за писане и печатане.

— От фр. pelure 'люспа, ципа'. — От М. Филипова-Байрова и др., Речник на чуждите думи..., 1982.

Списък на думите по буква