ПЕЛЮ̀РЕН

ПЕЛЮ̀РЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Спец. Прил. от пелюр. Обикн. в съчет.: Пелюрена хартия. Тънка полупрозрачна хартия; пелюр.

— От фр. papier pelure. — От М. Филипова-Байрова и др., Речник на чуждите думи..., 1982.

Списък на думите по буква