ПЀМЗА

ПЀМЗА, мн. няма, ж. Минер. Бяла до сива лека шуплеста скала от вулкански произход, която се използва за изглаждане на повърхността на метали, минерали в кожарството, за лек бетон и др.; пумицит, морска пяна. Между изстиналите на повърхността скали се срещат и такива с много шупли — пемза и вулканичен туф. Вл. Брънеков и др., СД, 241. Леките късове вулк?нски материали се наричат пемза. Те имат много шупли.. Пемзата е толкова лека, че може да плава на водната повърхност. Хр. Тилев, В, 14. Египтяните шлифовали плоскостите с пемза и ги боядисвали с бяла боя. Д. Лалев и др., НМП, 112.

— Рус. пемза.

Списък на думите по буква