ПЀМЗОВ

ПЀМЗОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до пемза. Ако се наложи изравняване [на основата на пода], основният слой се шлайфа, като се мокри с вода и се трие с пемзови късове. Н. Гудев, ПН, 34. При груба работа и честото кирлявене на ръцете с вапца.. най-добро средство да са очистят е "пемзовият сапун".., който заменява сяка четка. Лет., 1876, 109.

Списък на думите по буква