ПЕНА̀Л

ПЕНА̀Л м. Остар. Книж. Дълга, тясна кутия, обикн. ученическа, в която се държат писалки, моливи, пера и др.

— Нем. Pennal. — От М. Филипова-Байрова, Речник на чуждите думи..., 1982.

Списък на думите по буква